13Mà giờ

นครนครศรีธรรมราช ติดเชื้อล้น จนท.จ่อรับไม่ไหว ขอกระจายจุด เจอ-แจก-จบ

13Mà giờ

นครศรีธรรมราช โควิดทุบหนัก นายกเทศมนตรี เผย จนท.รับมือไม่ทัน กำลังคนไม่เพียงพอ ขอกระจายจุด เจอแจกจบ ให้เอกชนช่วย ป่วยล้นรายวันติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ต่อเนื่อง

ที่ โรงพยาบาลสนามทุ่งท่าลาด หรือ ศูนย์ CI เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ติดเชื้อโควิด19 ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจำนวนมากต้องเดินทางมารับถุงยังชีพเวชภัณฑ์ ซึ่งถูกจัดไว้ให้โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ได้นัดหมายให้ผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวรักษาตัวเองในระบบ ΗI หรือการรักษาตัวที่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดินทางมารับด้วยตนเองพร้อมทั้งนำผลการตรวจเชื้อที่บันทึกและประสานกับโรงพยาบาลเทศบาลล่วงหน้าผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์มาแสดงตัว ตามคิวสูงถึงจำนวนเฉลี่ย 500 คนต่อวัน

เนื่องจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชปฏิบัติงานในระบบดูแลผู้ป่วยหลายภารกิจจนล้นมือ ทำให้กำลังคนมีไม่เพียงพอกับการนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายยังบ้านเรือนของผู้ป่วย จนถึงขณะนี้เฉพาะในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 300-400 คนต่อวัน มีผู้ป่วยในระบบ ΗI จำนวน 3,225 คน

ขณะที่ นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ย้ายสถานที่เดิมจากโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองในแหล่งชุมชนทำให้ไม่สะดวกกับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการที่ไม่ติดเชื้อจึงให้ย้ายมาแจกจ่ายอยู่ที่โรงพยาบาลสนามในทุ่งท่าลาดแทน

นอกจากนั้นยังระบุว่าขณะนี้ได้ทำหนังสือด่วนแจ้งไปยัง สสจ.นครศรีธรรมราช เพื่อขอให้มีการกระจายจุดมาตรการเจอแจกจบไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากและเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนเกินขีดกำลังเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นที่จะต้องกระจายออกไปเช่นสถานพยาบาลเอกชนที่มีแพทย์พยาบาลสามารถดำเนินการได้ด้วย

ส่วนสถานการณ์ในการติดเชื้อรายวันของจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่าสุดในวันนี้ (15 มี.ค.65) พบผู้ป่วยแบบ RT-PCR จำนวน 1,440 ราย รั้งอยู่ในอันดับ 1 ใน3 ของประเทศไทยเป็นรองเพียงพื้นที่ กทม. เท่านั้น

ส่วนการพบเชื้อแบบ ATK ต่อวันเฉลี่ย 1,000-2,000 ราย เสียชีวิตในวันนี้อีก 3 ราย พื้นที่ระบาดสูงสุดคือในอำเภอเมืองและอำเภอสิชล ส่วนผู้ป่วยสะสมในระลอก ม.ค. 2565 จนถึงขณะนี้จำนวน 36,150 ราย เสียชีวิตสะสม 61 ราย