2m3007doiemhat06

2m3007doiemhat06

แม้แต่ความสงสารที่เรามีก็ควรที่จะมีอย่างพอมีจำก ัดเพราะการนำชีวิตหนึ่งชีวิตมาเลี้ยงดูแลเราควรจะมีควมรับผิดชอบหรือความพร้อมก่อนจะนำมาเลี้ยง เพราะน้องจากความอยากจะได้หรือเห็นสงสารแล้วสิ่งที่เราจะต้องมีน ั้นก็คือความใส่ใจและทุนที่จะดูแลชีวิตพวกนี้ไปจนกว่าจะหมดสิ้นลมหายใจ

2m3007doiemhat06

เหมือนกับเรื่องราวนี้เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า Savitri Jo Sonsakol ที่ได้โพสต์เรื่องราวของเจ้ามิ้วจำนวนกว่า 28 ชีวิตที่ถูกเทไว้ในห้องแม้ไม่รู้นานกี่วันแล้ว ซ้ำพวกเขายังต้องอดน้ำอดข้าวเพราะเจ้าของแอบหนีไปปิดประตูหน้าต่างไว้ท ั้งหมดเพราะค้างค่าเช่า

2m3007doiemhat06

จนภายในห้องเริ่มที่จะส่งกลิ่นแรงออกมาเจ้าของห้องพักจริงๆเลยเปิดเข้าไปดู พบมีน้องแมวเสียชีวิตามในภาพเพราะเนื่องจากเกิดจากการอดอาหาร เลยทำให้น้องแมวบางตัวต้องอดจนสิ้นลมเลยเธอเลยมาขอความเมตตาในการระดมทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือกว่า 28 ชีวิตนี้ให้มีลมหายใจต่อ

2m3007doiemhat06

จนภายหลังเธอก็ได้ยอดครบในการช่วยเหลือและมาอัพเดทว่า ตอนนี้ได้จ่างค่าเช่าห้องให้กับน้องแมวอยู่ไปก่อนแล้วและได้ทำความสะอาดห้องพร้อมกับมีอาหารและน้ำให้กับพวกเน้องๆและยังจะพาน้องไปรักษาหรือทำวัคซีนให้ด้วย เพราะดูจากสภาพน้องแมวแล้วน่าจะไม่ได้ทำวัคซีนเลย

2m3007doiemhat06

เพราะจำนวนแมวที่ถูกเลี้ยงอยู่แต่ภายในห้องมีจำนวนเยอะมากๆ ซึ่งก็จะต้องช่วยกันเลี้ยงและดูแลรักษาพวกเขาต่อไปต่อให้เจ้าของห้องที่มาเช่าอยู่เขาจะเทน้องไปแล้ว หรือถ้าใครอยากจะรับเลี้ยงน้องไปดูแลก็สามารถที่จะติดต่อไปหาเธอได้

2m3007doiemhat06

.

2m3007doiemhat06

.

2m3007doiemhat06

.

2m3007doiemhat06

.

2m3007doiemhat06

เพราะในชีวิตของพวกเขายามถูกเทไว้ไม่มีเสียงจะร้องไปบอกใคร นี่ถ้าไม่มีกลิ่นออกมาก็คงจะต้องอดกันสิ้นใจกว่าร่วม 28 ชีวิต