3t2303

Mar 23, 2022

เพราะอะไร “หลวงพี่อุเทน” บวชให้ชาวคริสต์เป็น “โยคี” ได้ แต่ทำแบบบนี้ไม่ได้?

เพราะอะไร "หลวงพี่อุเทน" บวชให้ชาวคริสต์เป็น "โยคี" ได้ แต่ทำแบบบนี้ไม่ได้?

แชร์ข่าว

การสร้างบุญสร้างกุศลนับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่การบวชพระให้กับคนที่นับถือศาสนาคริสต์เป็น “โยคี” นั้นกระทำได้จริงเพราะสาเหตุใด แต่ที่แน่ๆหาก โยคี อยากบวชเป็นพระจะกระทำได้หรือไม่ และใครถึงจะเป็นผู้บวชให้ต้องมาดูที่รายละเอียด

เป็นหัวข้อพูดจากันในสังคม และในสื่อออนไลน์ เมื่อ “หลวงพี่อุเทน สิริสาโร” หรือ “เจ้าคุณญาณวิกรม” เจ้าอาวาส “วัดท่าไม้” จัดพิธีบวชชาวคริสต์ ให้ถือวัตรแบบพราหมณ์ หรือโยคีว่าทำได้หรือไม่คำตอบมีดังนี้ คงจำกันได้ ว่า ไฮโซ 2 คนคนหนึ่งชื่อ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ (ปอ) อีกคนชื่อ ไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ (โรเบิร์ต) ทั้งสองนับถือศาสนาคริสต์ อยู่ในสปีดโบ๊ต ที่ดาราทีวี นามว่าแตงโม (นับถือคริสต์เช่นกัน) เสียชีวิตเพราะตกจากเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลากลางคืน ในฐานะที่โดยสารเรือลำเดียวกัน จึงไปขอให้หลวงพี่อุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ทำพิธีบวชพราหมณ์ให้ และบำเพ็ญตบะ แบบฤาษี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แตงโม ผู้เสียชีวิต

ในกรณีนี้มีคำถามว่า เป็นพระในพุทธศาสนา ทำได้ไหมผมสอบถามพระเถระผู้ใหญ่ว่ามีข้อจำกัด หรือข้อห้ามหรือไม่ท่านแยกประเด็นให้เห็นดังนี้

“พระอุเทน” เป็นพระสังฆาธิการในตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อมีผู้มาขอบวชเพื่ออุทิศกุศลให่แก่ผู้เสียชีวิต ทำได้โดยให้รักษาศีล 8 หรืออุโบสถศีลเท่านั้นส่วนการแนะนำในทางปฏิบัติธรรม หรือบำเพ็ญตบะ ขึ้นอยู่กับพระอุเทน จะแนะนำ และเป็นความสมัครใจผู้รับศีล 8 นั้นกรณีนี้จะเรียกว่า “บวชพราหมณ์” หรือโยคี ก็ไม่มีข้อห้าม เพราะผู้ที่ขอศีล 8 เพื่อปฏิบัติธรรม 2-3 วันมักเรียกว่า “บวชพราหมณ์”(ชาย) เรียก “ชีพราหมณ์”(หญิง) มีถมไปสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งเรียกผู้ปฏิบัติธรรมว่าโยคี(ชาย ) โยคินี(หญิง)ก็มีส่วน “หลวงพี่อุเทน” ให้ศีลคนต่างศาสนาได้ไหม ตอบว่าได้ ถ้า บุคคลนั้นยินดีรับ

ถ้าหากพัฒนาถึงขั้นจะขอบวชพระ สำหรับหลวงพี่อุเทน บวชให้ไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ถ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ จะรับใครบวชมีข้อปฏิบัติพอสมควร

คือ ก่อนจะรับใครบวชต้องตรวจสอบประวัติว่าเป็นใคร หลบหนีราชการ หรือเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา หนีมาบวชหรือไม่ และต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากตำรวจ นอกจากนั้นต้องมีคนรับรองที่เชื่อถือได้ถ้าเป็นนักบวชชีเปลือยในศาสนาเชนหรือศาสนามหาวีระ ต้องการบวชเป็นพระในพุทธศาสนา ต้องให้ผู้นั้น “ถือติตถิยะปริวาส 4 เดือน” เพื่อเปลี่ยนทัศนคติให้เข้ากันได้กับพระสงฆ์ในพุทธศาสนา(ให้บวชแบบมีเงื่อนไข)

สรุปว่าคนต่างศาสนาจะขอบวชเป็นพระในศาสนาพุทธสามารถทำได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตัวอย่างพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เกิดในครอบครัวที่นับถือคริสตศาสนา และตนก็นับถือด้วย มาเปลี่ยนนับถือพุทธศาสนาเมื่อย่างเข้าวัยรุ่น ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุครบบวชก็บวชพระที่บ้านเกิดย่านแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามจากนั้นย้ายมาจำพรรษาวัดบวรนิเวศวิหาร จนกระทั่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.2501 ถึง พ.ศ. 2504

พระพุทธศาสนาใจกว้าง เปิดรับคนทุกศาสนา เว้นแต่ “ชีเปลือย” ต้องอยู่ปริวาส หรืออยู่กรรม ก่อนนี้คือคำตอบว่าพระบวชคริสต์ให้เป็นพราหมณ์ หรือโยคีได้ครับ