4t2904

Mar 29, 2022
4t2904

ชุดใหญ่! คลัสเตอร์บ้านพักคนชรา ผู้สูงอายุ ติดเชื้อ 54 ราย จนท.อีก 11 ราย

4t2904

คลัสเตอร์บ้านพักคนชรา โคราช ผู้สูงอายุติดเชื้อ 54 ราย เจ้าหน้าที่อีก 11 ราย

วันที่ 30 มี.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบมีเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 65 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ 11 ราย และผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์อีก 54 ราย

โดยเมื่อวันที่ 25 มี.ค.65 ที่ผ่านมา ทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานผลการตรวจ ATK ของเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ พบผลเป็นบวก 5 ราย ก่อนที่จะลงพื้นที่ตรวจ ATK เชิงรุก อีก 93 ราย พบผู้สูงอายุติดเชื้อเพิ่มอีก 41 ราย ต่อมาในวันที่ 26-27 มี.ค.65 ได้รับรายงานอีกว่าพบผล ATK เป็นบวกเพิ่มอีก 8 ราย เจ้าหน้าที่ 3 ราย และผู้สูงอายุอีก 8 ราย และในวันที่ 28 มี.ค.65 ได้มีการตรวจ ATK เชิงรุกภายในสถานสงเคราะห์อีก 49 ราย พบผลบวกเพิ่มอีก 8 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ 3 ราย ผู้สูงอายุอีก 5 ราย

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการลงพื้นที่พร้อมกับวางมาตรการด้วยการแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ ผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยง โดยการ Bսbbӏе αոԁ Sеαӏ โดยเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ติดเชื้อ ก็จะดูแลผู้สูงอายุที่ยังไม่ติดเชื้อเช่นกัน

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค โดยเฉพาะอาหารได้เตรียมอาหารเป็นชุดด้วย ช้อน จาน ถ้วย กระดาษ ทานเสร็จแล้วทิ้งทั้งชุด, เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ยา ชุดตรวจ ATK เวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคอย่างเพียงพอ มีการแยกขยะติดเชื้อใส่ถุงแดง กำหนดจุดวางขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จากนั้นได้ประสานเทศบาลนครฯ ดำเนินการเก็บขยะติดเชื้อเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ยังได้คัดแยกผู้ป่วยตามอาการ แยกเป็นผู้ป่วยสีเขียว สีเหลือง สีแดง เพื่อที่จะได้ดำเนินการรักษาอย่างตรงอาการ เนื่องจากผู้สูงอายุได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 3 เข็มแล้ว ขณะนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงอยู่ในระดับสีเหลือง พร้อมกับรับยาฟาวิพิราเวียร์มารับประทานเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง อยู่ภายใต้การดูแลของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ภายในสถานสงเคราะห์ทั้งหมด 109 คน เป็นเจ้าหน้าที่ 38 คน และผู้สูงอายุ จำนวน 71 คน