5m20702

“ต๊อด” หนุ่มใจสู้ แม้เกิดมามีแค่ท่อนบน ไม่ท้อสู้งานหาเลี้ยงตัวเอง

5m20702

“ต๊อด” หนุ่มใจสู้ แม้เกิดมามีแค่ท่อนบน ไม่ท้อสู้งานหาเลี้ยงตัวเอง เรื่องราวของชาตรี กรวัชรธาดา หรือ ต๊อด หนุ่มพิกๅรแต่กำเนิด ร่างกายมีเพียงท่อนบน

5m20702

ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ้กเพื่อหาสถานที่ฝึกงาน จนต่อมาได้ฝึกงานที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จนในที่สุดนั้นเจ้าตัวก็ได้บรรจุงานโดยทักษะฝีมือของตัวเอง

5m20702

ต๊อก มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอนนี้อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาจาก วิทยาลัยสารพัดช่าง เชียงใหม่ สาขาช่างยนต์ เเละจบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และเคยศึกษาที่ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมอีกด้วย

5m20702

ครอบครัวมีพี่น้อง 5 คน ตนเองเป็นคนที่ 3 มีร่า งกา ยแบบนี้มาตั้งแต่เกิดตอนเกิดมา ก็ไม่มีอวัยวะ ช่วงล่าง และ มือข้างขวามีเพียง 3 นิ้วเท่ๅนั้น

5m20702

แม้จะมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ แต่ก็อยากจะก้าวข้ามขีดความสามารถและเพื่อเป็นอาชีพหาเลี้ยงตนเองในอนาคต ขณะที่อุปสรรคทางร่างกายไม่ได้ทำให้เกิดความท้อแท้ แต่กลายเป็นแรงผลักดันให้มีความมุ่งมั่นมากขึ้น