8m230610

8m230610

เมื่อลูกเกิดขึ้นมา สิ่งแรกที่ลูกต้องรู้ก่อนสิ่งอื่นก็คือพระคุณของพ่อแลแม่ที่ให้กำเนิดขึ้นมา เพียงเท่านี้พระคุณของบิดามารดาก็ท่วมท้นเสียแล้ว บิดามารดาจึงเปรียบเหมือนเจ้าของชีวิตของลูก โดยบิดามารดาจะกำหนดให้ลูกเกิดหรือไม่ก็ได้ ลูกทุกคนจึงควรสำนึกพระคุณข้อนี้เป็นข้อแรก

เมื่อลูกเกิดขึ้นมาก็ได้บิดามารดาเป็นผู้เลี้ยงดูมาโดยตลอด ตั้งแต่แม่ให้ลูกกินนมที่มาจากเลือดในอกของแม่กลั่นมาเป็นน้ำนมให้ลูกกิน เมื่อโตขึ้นพอกินอาหารได้บิดามารดาก็จะสรรหาอาหารที่ดีที่สุดมาให้ลูกกิน แม้บางครั้งบิดามารดาจะต้องอดก็ตาม แต่บิดามารดาก็ทำได้เพื่อลูก

เมื่อกินแล้วก็ต้องถ่าย ลูกจะถ่ายทั้งอุจจาระและปัสสาวะโดยไม่บอกกล่าว บิดามารดาจะต้องคอยเช็ด คอยล้างอุจจาระปัสสาวะของลูกอยู่เสมอทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่รังเกียจ จนกว่าลูกจะโตพอที่จะไปถ่ายเองได้ ซึ่งก็ต้องใช้เวลาหลายปี เพียงเท่านี้พระคุณของบิดามารดาก็ยิ่งทวีคุณ

8m230610

เด็กหนึ่งขวบ อึและฉี่ใส่กางเกง

บิดามารดาให้อภัยลูกได้

แต่คนแก่อายุ  อึและฉี่ใส่กางเกง

กลับถูกลูกของตัวเองตำหนิและด่าว่า

เด็กหนึ่งขวบ มีบิดามารดาเตรียมอาหาร

ไว้ให้กินทั้งสามมื้อโดยไม่ต้องกังวล

แต่คนอายุ  กลับกังวลว่า

ลูกคนไหน จะเลี้ยงดูบิดามารดาได้บ้าง?

เด็กเจริญเติบโตได้อย่างไร?

คนแก่ก็ทรุดโทรม เสื่อมสภาพไปตามนั้น

ท่านไม่ได้หลงลืม แค่เพียงท่าน

กลับไปสู่สภาพของทารกอีกครั้งเท่านั้น

หากท่านลืมเรื่องราวในอดีต

ลืมว่าเพิ่งกินข้าว

ลืมว่าจะพูดอะไร?

ขอให้คุณจงอดทน ในการดูแลเอาใจใส่

เพราะนี่เป็นวัฏจักรการเวียนกลับของชีวิตอีกครั้ง

นี่คือความยุติธรรมของเบื้องบนที่ให้โอกาสลูกๆ ได้มีโอกาสทดแทนพระคุณของบิดามารดา

คุณควรดีใจ เหมือนที่บิดามารดาดีใจที่ได้เลี้ยงคุณมา

ลูกๆ ทั้งหลาย ร้อยพันความดี

ความกตัญญู มาเป็นอับดับแรก

จงดูแลคนแก่ในบ้านให้ดี

เพราะเราก็แก่ได้ในวันหนึ่ง

8m230610

อันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นแก่ลูก บิดามารดาจะคอยป้องกันไม่ให้เกิดแก่ลูก แม้ชีวิตบิดามารดาก็สละได้ เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่ บิดามารดาจะไม่ให้ลูกคลาดสายตาไปไกล ลูกจะอยู่ในสายตาของบิดามารดาเสมอ แม้ยามหลับลูกจะต้องอยู่ในที่ปลอดภัยเสมอ ก่อนที่บิดามารดาจะหลับ เมื่อลูกร้องไห้บิดามารดาจะตื่นขึ้นทันทีเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ลูกร้องไห้ บิดามารดาจึงไม่เคยนอนหลับสนิทเมื่อมีลูกน้อยอยู่ใกล้

เมื่อลูกโตขึ้น บิดามารดาก็ยังคอยดูแลลูกอยู่เสมอ บิดามารดาจะให้ทุกอย่างแก่ลูก ทั้งของเล่น ทั้งของกิน ทั้งของใช้ และความรู้เท่าที่บิดามารดาจะสามารถหาได้ เมื่อลูกโตถึงวัยที่จะมีคู่ครอง แม้สมัยนี้บิดามารดาจะเลือกคู่ครองให้แก่ลูกไม่ได้ แต่บิดามารดาก็พยายามสอนให้ลูกรู้จักเลือกคู่ครองที่ดีเสมอ และแม้ลูกจะมีครอบครัวไปแล้วบิดามารดาก็ยังเป็นห่วงลูกอยู่เสมอ จนกว่าชีวิตของบิดามารดาจะจากไป ซึ่งนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของพระคุณพ่อและแม่ที่มีต่อลูก ที่ลูกควรรู้เพราะมันคือธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดู จนกว่าลูกจะโตและดูแลตนเองได้ แม้ว่าบิดามารดาจะทำไปตามสัญชาติญาณของสิ่งที่มีชีวิตเหมือนสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายของโลกก็ตาม

เมื่อบิดามารดามีพระคุณอย่างยิ่งเช่นนี้แล้ว ลูกควรจะตอบแทนพระคุณของบิดามารดานั้นอย่างไร จึงจะคู่ควรหรือเหมาะสมกับพระคุณของบิดามารดาที่มีต่อลูก? ถ้าลูกคนใดไม่ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาให้เหมาะสม ลูกคนนั้นก็เท่ากับประพฤติตัวไม่ถูกต้องหรือไม่สมดุลกับความเป็นจริงของธรรมชาติ ลูกคนนั้นก็จะหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้ เพราะยังติดหนี้ชีวิตบิดามารดาอยู่ ไม่ได้ใช้หนี้บุญคุณของบิดามารดาให้หมดสิ้น คนที่เป็นหนี้ย่อมจะหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้ ส่วนลูกที่ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาอย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้ เพราะลูกได้ใช้หนี้ชีวิตทั้งหมดให้แก่พ่อและแม่แล้ว

การตอบแทนพระคุณของบิดามารดานั้นทำได้ไม่ยากเลย ซึ่งการตอบแทนพระคุณของบิดามารดานั้นก็สรุปอยู่ที่การทำให้บิดามารดามีความสุข โดยอันดับแรกก็คือการชื่อฟังและทำตามคำสอนของบิดามารดา ซึ่งเพียงเท่านี้บิดามารดาก็มีความสุขอย่างเหลือล้นแล้ว สุขอันใดจะมากเท่ากับการที่มีลูกเป็นคนดีและเชื่อฟังบิดามารดาคงไม่มีอีกแล้ว

อันดับต่อไปก็คือการตั้งใจเล่าเรียน เพราะการเรียนคืออนาคตของชีวิต ถ้าตั้งใจเล่าเรียนก็เท่ากับจะมีอนาคตที่ดี เมื่อมีอนาคตดีตนเองก็จะเป็นสุข บิดามารดาก็จะพลอยเป็นสุขไปด้วย อันดับต่อไปก็คือเมื่อยามที่บิดามารดาแก่เฒ่า ลูกจะต้องรับภาระหน้าที่การงานของบิดามารดามาทำเองให้หมด เพื่อให้บิดามารดาได้พักผ่อน พร้อมทั้งต้องเลี้ยงดูบิดามารดาให้ดีที่สุดเหมือนที่บิดามารดาเคยเลี้ยงดูเรามา

สุดท้ายเมื่อบิดามารดาต้องจากไป ลูกก็ต้องทำบุญหรือทำความดีเพื่ออุทิศหรือบูชาพระคุณของบิดามารดาไว้เป็นอนุสรณ์ เพื่อให้ผู้คนรุ่นหลังได้หวนคิดถึงบิดามารดาที่มีพระคุณของตัวเอง และจะได้ประพฤติตัวเป็นคนดีของบิดามารดาตามอย่าง อันจะทำให้สังคมมีความสงบสุขขึ้น

ลูกที่ดีไม่จำเป็นว่าจะต้องร่ำรวยหรือมีเกียรติมากกว่าบิดามารดา ลูกที่ดีก็คือลูกที่เชื่อฟังบิดามารดา สวรรค์ของบิดามารดาก็คือการที่มีลูกเป็นคนดี ส่วนนรกของบิดามารดาก็คือการมีลูกที่ชั่วหรือไม่เชื่อฟัง ความ ทุ ก ข์ ใดของบิดามารดาจะมากเท่ากับการที่มีลูกชั่วคงไม่มีอีกแล้ว ลูกจึงเป็นผู้ที่จะสร้างนรกหรือสวรรค์ให้กับบิดามารดาได้ทุกเมื่อ

เมื่อลูกรักบิดามารดา ลูกก็ต้องทำให้บิดามารดาสุขใจ สบายใจ การที่ลูกทำให้บิดามารดา ทุ ก ข์ ใจ ไม่สบายใจ ก็เท่ากับแสดงให้รู้ว่าลูกไม่ได้รักบิดามารดา ลูกอาจจะไปรักคนอื่นที่แม้จะเพียงแค่รู้จักกันไม่กี่วันก็ได้ ซึ่งนั่นนอกจากจะแสดงถึงความอกตัญญูหรือความไม่รู้จักพระคุณของบิดามารดาแล้ว ยังเป็นการเนรคุณหรือทำร้ายผู้มีพระคุณอย่างยิ่งอีกด้วย

ลูกที่เนรคุณนั้นย่อมจะหาความเจริญในชีวิตไม่ได้ เพราะความกตัญญูกตเวทีหรือการรู้คุณของผู้มีพระคุณและตอบแทนพระคุณนั้นอย่างเหมาะสมนี้ จัดเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ถ้ามนุษย์ขาดคุณธรรมข้อนี้ ก็จะไม่สามารถมีคุณธรรมที่สูงขึ้นได้เลย และเมื่อไร้ซึ่งคุณธรรม ชีวิตก็จะตกต่ำไม่เจริญ และจะประสบแต่ความ ทุ ก ข์ ความเดือดร้อนอยู่เสมอ

ลูกทั้งหลายที่หวังความสุขความเจริญในชีวิต จึงควรจะรู้จักและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลาย แม้ลูกจะไม่มีอะไรมาตอบแทนบิดามารดา การเป็นคนดี เชื่อฟังบิดามารดา ไม่ทำให้บิดามารดา ทุ ก ข์ ใจนั่นก็เป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อและแม่อย่างยิ่งแล้ว ยิ่งถ้าลูกจะทำให้บิดามารดามีความสุขทั้งกายและใจ ก็จะยิ่งเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อและแม่อย่างสูงสุด และควรเรียกว่าเป็นลูกที่ประเสริฐที่หาได้ยากในสังคมสมัยใหม่นี้.