de xuat di a

de xuat di a

ชายชราวัย 80 กัดฟันสู้ เข็นรถพ่วง เก็บขยะขๅยแลกเงินประทังชีวิต บั้นปลายชีวิตที่ไม่ได้สุขสบาย เมื่อคุณตาวัย อายุกว่า 80 ปี ใช้ชีวิตลำพังในบ้านเก่าๆ

de xuat di a

แต่ละวันคุณตาจะเข็นจักรยานพ่วงข้างออกไปตระเวณเก็บขยะ เพื่อนำมาคัดแยกขๅย หวังเพียงได้เงินไม่กี่บาทซื้อข้าวกินประทังชีวิตให้อยู่รอดไปวัน ๆ

de xuat di a

หนุ่มจิตอาสาใจบุญเดินทางไปเยี่ยมคุณตา พร้อมบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่คุณตาน่าสงสารมาก ด้วยอายุที่มากแล้วเรี่ยวแรงเริ่มน้อย แต่ละวันก็ต้องออกไปหาเก็บขยะเพื่อหาเงินซื้อข้าวกิน