hat mua bay bay

hat mua bay bay

สุดสงสาร ตา-หลาน เข็นรถขๅยถ่านตระเวนไปเรื่อย หมดก็ได้กลับ เมื่อต้นทุนชีวิตต่ำ การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นเรื่องปกติของตาและหลานๆ

hat mua bay bay

บางคนก็เกิดมามีชีวิตสุขสบายเลยไม่ต้องรับภาระอะไร บางคนก็เกิดมีชีวิตลำบากแต่ละวันมันช่างเหนื่ อยเหลือเกินแต่มองอีกด้าน ข้าวจะกินก็ยังไม่มี

hat mua bay bay

เรื่องราวจากผู้ใช้เฟซบุ้กรายหนึ่งที่ออกมาเล่าว่า “ถ้าคิดว่าโตมาแล้วลำบาก ลองดูชีวิตเด็กน้อย 3 คน นี้ก่อน เขาจะต้องผ่านอะไรบ้างกว่าจะโต เด็กน้อย 3 คนต้องช่วยกันเข็นรถสาลี่ที่บรรทุกถ่าน”