16/02/2022

08:00:00

08:30:00

Cty TNHH CBNS XNK Phạm Lê

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

09:00:00

CS Võ Văn Sang

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

09:00:00

Một phần KV Thới An 3 – Phường Thuận An – Q. Thốt Nốt – TP Cần Thơ

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

11:00:00

Một phần KV Thạnh Thắng, Thạnh Hưng, Thạnh Phú – P. Phú Thứ

Điện Lực Cái Răng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

11:00:00

Một phần KV Tân Lợi 2 – Phường Tân Hưng – Q. Thốt Nốt – TP Cần Thơ

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

09:00:00

09:30:00

Cty CP XNK Ngọc Quang Phát

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

09:00:00

14:00:00

đường lộ xi măng vào quán Số Đỏ đi theo ra cặp Sông Khai Luông trạm Sông Hậu 3 P An Bình Q NInh Kiều TPCT

Điện Lực Ninh Kiều

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

09:30:00

10:00:00

CS Dương Văn Hòa

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

09:30:00

10:30:00

Một phần KV Thới An 3 – Phường Thuận An – Q. Thốt Nốt – TP Cần Thơ

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

10:00:00

11:00:00

Cty TNHH MTV SX TM DV Đường Duy Hưng

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

11:00:00

11:30:00

NTTS Hồ Văn Lễ

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

11:00:00

12:00:00

Một phần KV Thới An 3 – Phường Thuận An – Q. Thốt Nốt – TP Cần Thơ

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

13:00:00

13:30:00

Cty TNHH Hiệp Tài

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

13:00:00

13:30:00

NTTS Nguyễn Văn Nhân

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

13:00:00

14:00:00

Một phần KV Thới An 3 – Phường Thuận An – Q. Thốt Nốt – TP Cần Thơ

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

14:00:00

14:30:00

Cty TNHH CBLT Việt Long

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

14:00:00

14:30:00

NTTS Trần Văn Em

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

14:30:00

15:30:00

Một phần KV Thới An 3 – Phường Thuận An – Q. Thốt Nốt – TP Cần Thơ

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

11:00:00

Cty TNHH MTV CBLT Minh Tâm

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

11:00:00

Cty TNHH thủy sản Biển Đông

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

12:00:00

Một phần phường Lê Bình Quận Cái Răng

Điện Lực Cái Răng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/02/2022

08:00:00

16:00:00

Đường Nguyễn Viết Xuân- Tồ 5 + 6 + 7+ 8-KV Thới Bình – P Thới An Đông – Q Bình Thủy-TP Cần Thơ

Điện lực Bình Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:30:00

14:00:00

Một phần ấp Trường Khương A, Trường Ninh, Trương Khương B, Trường Thuận, Xã Trường Xuân B, Huyện Thới Lai.

Điện Lực Thới Lai

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/02/2022

08:30:00

16:30:00

Một phần KV Phú Quới – P. Thường Thạnh quận Cái Răng, một phần ấp Thạnh Thuận – xã Đông Thạnh.huyện Châu Thành-Hậu Giang

Điện Lực Cái Răng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/02/2022

13:00:00

13:30:00

Cty TNHH MTV SXLT Dũng Liêm

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

13:00:00

16:00:00

Cty TNHH MTV Hậu Phát

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

14:00:00

14:30:00

Cty CP LTTPHCM – XN LT Phúc Lộc

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

15:00:00

15:30:00

Cty CP LT&TM Phú Thọ

Điện Lực Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

07:30:00

11:30:00

một phần đường Tỉnh Lộ 923 từ trụ trung thế 105 đến trụ 124 P An Bình Q NInh Kiều TPCT

Điện Lực Ninh Kiều

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

12:30:00

KDC Hoàng Quân, một phần KV Thạnh Mỹ – P. Thường Thạnh quận Cái Răng,

Điện Lực Cái Răng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/02/2022

08:00:00

14:00:00

Một phần ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai

Điện Lực Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:30:00

12:30:00

Một phần Xã Thới Hưng- Huyện Cờ Đỏ -TP Cần Thơ.

Điện Lực Cờ Đỏ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

13:00:00

17:00:00

một phần đường Tỉnh Lộ 923 từ Cầu Rau Răm đi đến trụ trung thế số 131, P An Bình Q NInh Kiều TPCT

Điện Lực Ninh Kiều

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

19/02/2022

12:00:00

17:00:00

Đường Lê Thị Hồng Gấm, P. Trà An; 01 phần KV Thới Bình, P. Thới An Đông-Q Bình Thủy -TP Cần Thơ

Điện lực Bình Thủy

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/02/2022

12:30:00

17:00:00

KV Chợ Cái Răng – P. Lê Bình quận Cái Răng,

Điện Lực Cái Răng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/02/2022

08:00:00

16:00:00

KV Chợ Cái Răng – P. Lê Bình quận Cái Răng,

Điện Lực Cái Răng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/02/2022

08:00:00

16:00:00

Một phần KV 3 – P. Ba Láng. quận Cái Răng

Điện Lực Cái Răng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Lịch cắt điện tại khu vực Cần Thơ giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Cần Thơ , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể