16/02/2022

07:30:00

12:00:00

Tân Lộ Kiều Lương dãy số chẵn từ nhà số 918 và 929 đến Đình Thần Vĩnh Tế, phường Núi Sam., Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

07:30:00

12:00:00

Tân Lộ Kiều Lương dãy số chẵn từ nhà số 918 và 929 đến Đình Thần Vĩnh Tế, phường Núi Sam., Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

07:30:00

17:00:00

Xã Phú Hiệp – Phú Tân – AG

Điện lực Tân Châu

16/02/2022

08:00:00

12:00:00

Một phần phường Bình Đức (Ánh sáng sinh hoạt khu vực từ NM Đông Lạnh BĐ đến BĐ Bình Đức phía bên phải QL91) – TP Long Xuyên.

Điện lực Long Xuyên

16/02/2022

08:00:00

13:00:00

Bưu Điện Núi Sam, 471CĐ/160/1, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

08:00:00

13:00:00

Bưu Điện Núi Sam, 471CĐ/160/1, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

08:00:00

13:00:00

Cáp Treo Núi Sam 471CĐ/157/17/21, phường Núi Sam (trên đỉnh núi), Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

08:00:00

13:00:00

Cáp Treo Núi Sam 471CĐ/157/17/21, phường Núi Sam (trên đỉnh núi), Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

08:00:00

13:00:00

TBA CSSX Nước Đá Núi Sam 471CĐ/157/6B/1B, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

08:00:00

13:00:00

TBA CSSX Nước Đá Núi Sam 471CĐ/157/6B/1B, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

08:00:00

16:00:00

Một phần phường Mỹ Phước (khu vực DC Tỉnh Đoàn) – TP Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

16/02/2022

08:30:00

16:30:00

Khu vực Chùa Miên-Vĩnh Thành , xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

16/02/2022

08:30:00

16:30:00

Khu vực Chợ Đông Bình Nhất , xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

16/02/2022

08:30:00

16:30:00

Khu vực UB VĨnh Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

16/02/2022

08:30:00

16:30:00

Khu vực trạm An Châu 2B, TT An Châu, huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

16/02/2022

08:30:00

16:30:00

Khu vực trạm Nguyễn Thị Trang Đài, TT An Châu, huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

16/02/2022

08:30:00

16:30:00

Khu vực trạm TB Sáu Miên AC, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

16/02/2022

08:30:00

16:30:00

Trạm T9 Hòa Bình Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

16/02/2022

08:30:00

16:30:00

trạm NM Gạch Bông Sen, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

16/02/2022

11:30:00

17:00:00

Phạm Thị Bạch Yến-TB. Đòn Dong 471CĐ/233B/17/2, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

11:30:00

17:00:00

Phạm Thị Bạch Yến-TB. Đòn Dong 471CĐ/233B/17/2, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

11:30:00

17:00:00

Trạm bơm Phan Văn Dừa 471CĐ/233B/36B/4T, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

11:30:00

17:00:00

Trạm bơm Phan Văn Dừa 471CĐ/233B/36B/4T, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

13:00:00

17:00:00

Một phần phường Bình Đức (Ánh sáng sinh hoạt khu vực từ cầu Cần Xây đến đầu đường Làng Cá Bè Bình Đức phía bên phải QL91) – TP Long Xuyên.

Điện lực Long Xuyên

16/02/2022

13:00:00

17:00:00

Một phần đường tỉnh 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

13:00:00

17:00:00

Một phần đường tỉnh 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

13:00:00

17:00:00

Một phần đường tỉnh 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

16/02/2022

13:00:00

17:00:00

Một phần đường tỉnh 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:00:00

17:00:00

Xã Vĩnh Hậu – An Phú – AG

Điện lực Tân Châu

17/02/2022

07:30:00

12:00:00

– Đường Lê Lợi gồm ca cơ quan Viện Kiểm sát, Tòa Án, Thi hành án Tp Châu Đốc;- Đường Trưng Nữ Vương từ Lê Lợi đến Café Hữu Tín, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

12:00:00

– Đường Lê Lợi gồm ca cơ quan Viện Kiểm sát, Tòa Án, Thi hành án Tp Châu Đốc;- Đường Trưng Nữ Vương từ Lê Lợi đến Café Hữu Tín, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

12:00:00

Đường Lê Lai; Đường Phan Đình Phùng nối dài từ Khang An đến Trưng Vương, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

12:00:00

Đường Lê Lai; Đường Phan Đình Phùng nối dài từ Khang An đến Trưng Vương, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

CSXL (Hồ Thị Tây) 478AP/265/4/1, xã Khánh An, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

CSXL (Hồ Thị Tây) 478AP/265/4/1, xã Khánh An, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Cty Giống Cây Trồng Phú Hưng 478AP/96/2, xã Phước Hưng, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Cty Giống Cây Trồng Phú Hưng 478AP/96/2, xã Phước Hưng, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

NTTS Lê Thanh Long 478AP/265/27/1, xã Khánh An, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

NTTS Lê Thanh Long 478AP/265/27/1, xã Khánh An, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Trạm T12 Phước Hưng 474-478AP/117, xã Phước Hưng, huyện An Phú (TBA bán điện tổng cho Công ty Điện Nước An Giang).

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Trạm T12 Phước Hưng 474-478AP/117, xã Phước Hưng, huyện An Phú (TBA bán điện tổng cho Công ty Điện Nước An Giang).

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Trạm T13 Quốc Thái 474-478AP/146, xã Quốc Thái, huyện An Phú (TBA bán điện tổng cho Công ty Điện Nước An Giang).

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Trạm T13 Quốc Thái 474-478AP/146, xã Quốc Thái, huyện An Phú (TBA bán điện tổng cho Công ty Điện Nước An Giang).

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Trạm T15A Quốc Thái 474-478AP/172, xã Quốc Thái, huyện An Phú (TBA bán điện tổng cho Công ty Điện Nước An Giang).

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Trạm T15A Quốc Thái 474-478AP/172, xã Quốc Thái, huyện An Phú (TBA bán điện tổng cho Công ty Điện Nước An Giang).

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Trạm T6B (Chợ Khánh An) 478AP/265/40, xã Khánh An, huyện An Phú (TBA bán điện tổng cho Công ty Điện Nước An Giang).

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Trạm T6B (Chợ Khánh An) 478AP/265/40, xã Khánh An, huyện An Phú (TBA bán điện tổng cho Công ty Điện Nước An Giang).

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Xã Phú Thọ, Phú An; Một phần Thị trấn Phú Mỹ (từ cầu Cái Tắc hướng đến xã Phú Thọ và Khu dân cư Phú Mỹ – Phú Thọ); Một phần Thị trấn Chợ Vàm (từ cầu K26 hướng đến Thị Trấn Chợ Vàm) – huyện Phú Tân.

Điện lực Phú Tân

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

Xã Phú Thọ, Phú An; Một phần Thị trấn Phú Mỹ (từ cầu Cái Tắc hướng đến xã Phú Thọ và Khu dân cư Phú Mỹ – Phú Thọ); Một phần Thị trấn Chợ Vàm (từ cầu K26 hướng đến Thị Trấn Chợ Vàm) – huyện Phú Tân.

Điện lực Phú Tân

17/02/2022

07:30:00

16:30:00

xã An Cư, một phần áp Tân Biên, Phú Cường xã An Nông – H. Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

17/02/2022

08:00:00

12:30:00

Một phần phường Bình Khánh (một phần khu vực ngọn Tầm Vu) – TP Long Xuyên.

Điện lực Long Xuyên

17/02/2022

08:00:00

13:00:00

Từ Điện Máy Xanh đến Quán café Thanh Trúc thuộc ấp Long Hòa – Thị trấn Chợ Mới – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

Điện lực Chợ Mới

17/02/2022

08:00:00

15:00:00

Một phần phường Bình Khánh (một phần khu vực ngọn Tầm Vu) – TP Long Xuyên.

Điện lực Long Xuyên

17/02/2022

08:00:00

16:00:00

Một phần phường Mỹ Phước (khu vực Kênh Đào từ đường Trần Hưng Đạo đến cầm đồ Tám Cẩu) – TP Long Xuyên.

Điện lực Long Xuyên

17/02/2022

08:00:00

16:30:00

Một phần xã An Hòa (khu vực dọc Kênh Mạc Cần Dưng từ cầu Đình đến Cầu Nam An), huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Điện lực Châu Thành

17/02/2022

08:00:00

16:30:00

Một phần xã An Hòa (khu vực dọc Kênh Mạc Cần Dưng từ cầu Đình đến Cầu Nam An), huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Điện lực Châu Thành

17/02/2022

08:30:00

11:30:00

Khu vực Trại Giống Định Thành

Điện lực Thọai Sơn

17/02/2022

13:00:00

17:00:00

Đường Trưng Nữ Vương nối dài, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

13:00:00

17:00:00

Đường Trưng Nữ Vương nối dài, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

13:00:00

17:00:00

Đường Trưng Nữ Vương nối dài, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

13:00:00

17:00:00

Đường Trưng Nữ Vương nối dài, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

17/02/2022

13:30:00

16:00:00

Khu vực TBA Cty XNK Đại Vận, hòa Tân, xã Định Thành

Điện lực Thọai Sơn

18/02/2022

07:00:00

17:00:00

Xã Vĩnh Lộc – An Phú – AG

Điện lực Tân Châu

18/02/2022

07:30:00

12:00:00

– Đường Cử Trị từ nhà số 310 dãy chẵn và 297 dãy số lẻ đến Louis Pasteur, phường Châu Phú A;- Đường Doãn Uẩn từ Cử Trị đến Thủ Khoa Nghĩa (trừ Trạm bơm xử lý nước), Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

12:00:00

– Đường Cử Trị từ nhà số 310 dãy chẵn và 297 dãy số lẻ đến Louis Pasteur, phường Châu Phú A;- Đường Doãn Uẩn từ Cử Trị đến Thủ Khoa Nghĩa (trừ Trạm bơm xử lý nước), Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

12:00:00

Khu dân cư Xí nghiệp Rượu 2, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

12:00:00

Khu dân cư Xí nghiệp Rượu 2, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

16:00:00

THT SX HIỆP THẠNH(TB ÔNG LỢI) 477CĐ/7/75B/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

16:00:00

THT SX HIỆP THẠNH(TB ÔNG LỢI) 477CĐ/7/75B/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

16:00:00

Tuyến dân cư Kinh 7 từ Kinh đào đến TDC Huỳnh Văn Thu, xã Vĩnh Châu – TP Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

16:00:00

Tuyến dân cư Kinh 7 từ Kinh đào đến TDC Huỳnh Văn Thu, xã Vĩnh Châu – TP Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

17:00:00

Cty TNHH Hùng Cường 471CĐ/59/16/2, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

17:00:00

Cty TNHH Hùng Cường 471CĐ/59/16/2, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

17:00:00

Cơ sở Nước Đá tinh khiết One Ta 4, trụ 471CĐ/59/1/2/1, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

17:00:00

Cơ sở Nước Đá tinh khiết One Ta 4, trụ 471CĐ/59/1/2/1, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

17:00:00

Trạm T1 Vĩnh Ngươn, trụ 475CĐ/79/41/7, phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc (TBA bán điện tổng cho Công ty Điện Nước An Giang).

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

17:00:00

Trạm T1 Vĩnh Ngươn, trụ 475CĐ/79/41/7, phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc (TBA bán điện tổng cho Công ty Điện Nước An Giang).

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

17:00:00

Trạm bơm HTX NN kenh 30/4, trụ 471CĐ/59/1/25/14, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

07:30:00

17:00:00

Trạm bơm HTX NN kenh 30/4, trụ 471CĐ/59/1/25/14, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

08:00:00

16:30:00

Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc Mương Cả Điền), huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Điện lực Châu Thành

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Xã Châu Phong – Tân Châu – AG

Điện lực Tân Châu

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Xã Châu Phong – Tân Châu – AG

Điện lực Tân Châu

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Xã Lê Chánh – Tân Châu – AG

Điện lực Tân Châu

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Xã Lê Chánh – Tân Châu – AG

Điện lực Tân Châu

18/02/2022

13:00:00

17:00:00

Đường Nguyễn Văn Thoại từ nhà số 121 đến nhà số 415 (dãy lẻ) và từ nhà số 222 đến nhà số 528 (dãy chẵn), phường Châu Phú A+B, thành phố Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

18/02/2022

13:00:00

17:00:00

Đường Nguyễn Văn Thoại từ nhà số 121 đến nhà số 415 (dãy lẻ) và từ nhà số 222 đến nhà số 528 (dãy chẵn), phường Châu Phú A+B, thành phố Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

19/02/2022

05:30:00

06:00:00

Một phần phường Mỹ Hòa từ cầu Rạch Rích đến Ranh giới Cầu Phú Hòa – TPLX

Điện lực Long Xuyên

19/02/2022

05:30:00

06:00:00

Một phần phường Phường Mỹ Hòa, từ cầu Mương Khai lớn đến ranh giới cầu Phú Hòa, TPLX

Điện lực Long Xuyên

19/02/2022

10:00:00

12:00:00

Ấp Tây Sơn TT Núi Sập (khu vực từ cầu Thoại Giang đến Kho Quốc Doanh) – huyện Thoại Sơn.

Điện lực Thọai Sơn

19/02/2022

18:00:00

18:30:00

Một phần phường Mỹ Hòa từ cầu Rạch Rích đến Ranh giới Cầu Phú Hòa – TPLX

Điện lực Long Xuyên

19/02/2022

18:00:00

18:30:00

Một phần phường Phường Mỹ Hòa, từ cầu Mương Khai lớn đến ranh giới cầu Phú Hòa, Xã Mỹ Khánh TPLX

Điện lực Long Xuyên

20/02/2022

07:00:00

07:30:00

Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Chợ Bà Khen, Cầu Đôi, Ngọn Gòi Lớn, Ngã Cại), Mỹ Thạnh (khu vực từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên trái) – TP Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

20/02/2022

07:00:00

12:00:00

Một phần phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh (khu vực từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên trái) – TP Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

20/02/2022

07:30:00

16:30:00

xã An Cư, một phần áp Tân Biên, Phú Cường xã An Nông – H. Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

20/02/2022

08:00:00

08:30:00

Chuyển tải không mất điện khách hàng

Điện lực Châu Thành

20/02/2022

08:00:00

16:30:00

Một phần xã Bình Hòa (khu vực KCN Bình Hòa ), huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Điện lực Châu Thành

20/02/2022

11:30:00

12:00:00

Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Chợ Bà Khen, Cầu Đôi, Ngọn Gòi Lớn, Ngã Cại), Mỹ Thạnh (khu vực từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên trái) – TP Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

20/02/2022

16:00:00

16:30:00

Chuyển tải không mất điện khách hàng

Điện lực Châu Thành

Lịch cắt điện tại khu vực An Giang giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực An Giang , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể