16/02/2022

07:00:00

17:00:00

Toàn bộ khu vực từ Vàm Cã Trinh đến Kênh 19 tháng 5 thuộc xã An Khánh.

Điện lực Châu Thành

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/02/2022

07:30:00

17:00:00

Một phần ấp 1 xã Phú Lợi (Khu vực UB Phú Lợi)

Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

07:30:00

17:00:00

Một phần ấp 1 xã Tân Mỹ (Khu vực ngã sông kinh giữa)

Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

15:00:00

Mất điện khách hàng một phần ấp Gò Bói xã Tân Hộ Cơ( Mất điện từ Cầ Bững Năm Hăng đến nhà Ông Nguyễn Văn Hải)

Điện lực Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

17:00:00

Toàn bộ khu vực từ Vàm Trại Quán đến Cầu Ranh thuộc xã Tân Phú Trung và từ NM Lộc Phước đến cầu Mười Ổi thuộc xã Phú Long và toàn bộ khu vực xã Tân Phú.

Điện lực Châu Thành

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/02/2022

08:30:00

09:00:00

Một phần khu vực Ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông.Một phần khu vực Ấp Phú Xuân, xã Phú Đức, huyện Tam Nông Một phần khu vực Ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu Kênh Phú Hiệp (Bến đò K10 củ) đến Cầu Kênh Tân Công Sính) Toàn bộ Ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Phú Xuân đến giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng). Toàn bộ khu vực ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu kênh Tân Công Sính 1 (hướng về Ấp Bưng Sấm) đến giáp Ranh Xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

Điện lực Tam Nông

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức

16/02/2022

08:30:00

16:30:00

Một phần khu vực Ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông.Toàn bộ khu vực Xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu UBND Xã Tân Công Sính đến CDC Hòa Bình) (Khu vực từ ranh xã Tân Phước, huyện Tan Hồng đến ranh xã Hưng Thạnh, huyện háp Mười)

Điện lực Tam Nông

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/02/2022

08:30:00

16:30:00

Một phần khu vực Ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông.Toàn bộ khu vực Xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu UBND Xã Tân Công Sính đến CDC Hòa Bình) (Khu vực từ ranh xã Tân Phước, huyện Tan Hồng đến ranh xã Hưng Thạnh, huyện háp Mười)

Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

16:30:00

17:00:00

Một phần khu vực Ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông.Một phần khu vực Ấp Phú Xuân, xã Phú Đức, huyện Tam Nông Một phần khu vực Ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu Kênh Phú Hiệp (Bến đò K10 củ) đến Cầu Kênh Tân Công Sính) Toàn bộ Ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Phú Xuân đến giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng). Toàn bộ khu vực ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu kênh Tân Công Sính 1 (hướng về Ấp Bưng Sấm) đến giáp Ranh Xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

Điện lực Tam Nông

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức

17/02/2022

07:30:00

12:00:00

Một phần ấp 1 xã Phú Lợi (Khu vực ngã tư đường gạo đến UB Phú Lợi)

Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

07:30:00

17:00:00

Một phần ấp 1 xã Phú Lợi (Khu vực ngã tư đường gạo đến UB Phú Lợi)

Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

07:30:00

17:00:00

Một phần ấp 1 xã Phú Lợi (Khu vực ngã tư đường gạo đến UB Phú Lợi)

Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

07:50:00

09:30:00

Đường 30 tháng 4 (lề phải từ VLXD Thành Trung đến Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Số 15) xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

11:30:00

Toàn bộ khu vực từ cầu Bà Xá đến cầu Ngang Xẻo Lò thuộc xã Phú Hựu

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

17:00:00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung.

Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần Khu vực Ấp B, xã Phú Cường, huyện Tam Nông.(Khu vực từ Cầu Mười Tải đến trạm bơm Tây Kênh Mười Tải)

Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần Khu vực Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông.(Khu vực từ trạm bơm Tân Công Sính 1 đến Cửa Hàng VLXD Sáu Dài)

Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

09:30:00

12:00:00

Đường 30 tháng 4 (lề phải từ cầu Kênh Cụt đến Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nông nghiệp), đoạn đường Cái Sao gần cầu Kênh Cụt, xã Mỹ Tân, khu vực cầu Kênh Cụt, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

13:30:00

17:00:00

Toàn bộ khu vực từ cầu Xây đến Nhà Máy Nước Tân Nhuận Đông thuộc xã Tân Nhuận Đông

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

14:00:00

17:00:00

Khu vực cầu Dưa Cải đến cầu Kênh Chợ (dọc kênh san lắp), tổ 29, 30, 31, phường 3, thành phố Cao Lãnh

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần Khu vực Ấp Long Phú, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông.(Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Sáng 2 đến trạm bơm Kênh Ngọn Củ 2)

Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần Khu vực Ấp Long Phú, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông.(Khu vực từ trạm bơm trạm bơm Kênh Ngọn Củ 2 đến trạm Bơm HTX Long Phú B)

Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần Khu vực Ấp Long Phú, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông.(Khu vực từ trạm bơm trạm bơm Kênh Ngọn Củ 2 đến trạm Bơm HTX Long Phú B)

Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần Khu vực Ấp Phú An, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông.(Khu vực TDC Bờ Bắc Kênh Ranh)

Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần Khu vực Ấp Phú An, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông.(Khu vực TDC Bờ Bắc Kênh Ranh)

Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần Khu vực Ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông.(Khu vực từ CDC Cả Nổ đến trạm Sấy Lúa Phạm Minh Hải)

Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần Khu vực Ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông.(Khu vực từ CDC Cả Nổ đến trạm Sấy Lúa Phạm Minh Hải)

Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/02/2022

07:30:00

09:30:00

Khu dân cư đường Đặng Văn Bình, khóm 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/02/2022

10:00:00

12:30:00

Đường 30 tháng 4(từ Tắc Thầy Cai đến gần Công ty Sao Mai), phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.Sở Giao Thông Vận Tải Đồng Tháp, Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy, đường 30 tháng 4, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

07:30:00

09:00:00

Trạm ĐĐ Nguyễn Huệ

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

07:30:00

10:00:00

Trạm Huỳnh Thuận

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

08:00:00

11:30:00

Khu vực tổ 14 đến tổ 18, ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

21/02/2022

08:00:00

12:30:00

Mất điện một phần khu vực Ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

08:00:00

12:30:00

Mất điện một phần khu vực Ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

08:00:00

13:00:00

Mất điện một phần ấp Chiến Thắng – Xã Tân Hộ Cơ (Mất điện khách hàng phía bên Chùa Hiếu Đức)

Điện lực Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

08:00:00

13:00:00

Một phần khu vực ấp 6 xã Phương Trà (khu vực Rạch cả Tre)

Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

08:30:00

10:00:00

Trạm ĐĐ Phường 4

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

09:30:00

12:00:00

Trạm Bà tuyết

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

10:30:00

12:00:00

Trạm ĐĐ Hai Bà Trưng

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

10:30:00

12:00:00

Trạm ĐĐ Phan Văn Út

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

12:00:00

16:00:00

Khu vực tổ 6, ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh

Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

21/02/2022

13:30:00

15:00:00

Trạm ĐĐ Bột Giấy

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

13:30:00

17:00:00

Trạm Phước Hưng

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

14:00:00

15:00:00

Trạm ĐĐ Phan Văn Vẽ

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

15:00:00

16:00:00

Trạm ĐĐ Rạch Dầu

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

16:00:00

17:00:00

Trạm ĐĐ Bờ Kè

Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp