xa hoi

xa hoi

สุดลำบาก แม่หอบลูกน้อยเร่ร่อน ทำงานรับจ้างแทบไม่พอซื้อข้าวกิน เมื่อต้นทุนชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความเป็นอยู่ก็แตกต่างกันออกไป อย่างแม่และลูกน้อยอีก 5 คน ที่ต้องเร่ร่อนนานนับ 10 ปี

xa hoi

ผู้เป็นแม่เคยทำงานกรีดยาง 10 กว่าปี ก็ได้เงินพอเลี้ยงชีวิต แต่ต่อมาสุขภาพร่างกายเริ่มไม่ไหว ทำงานไม่ได้ ต้องรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ พอให้มีเงินซื้อข้าว

xa hoi

ใช้ชีวิตเร่ร่อน ทำงานไปเรื่อยๆ บ้านที่อาศัยอยู่ก็เป็นเพียงกระท่อมหลังเล็กๆ ไม่มีข้าวของเครื่องใช้ กระท่อมที่ไม่แข็งแรง เพราะหาเก็บเศษไม้เก่าๆ มาเป็นที่หลับนอนให้ลูก